'Marka Şehir Elazığ İçin Çözüm Planları'

Yanılmaz Marka Şehir Elazığ İçin Çözüm Planları'nı Açıkladı

'Marka Şehir Elazığ İçin Çözüm Planları' Siyaset
AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Mücahit Yanılmaz’ın Elazığ'ı 2023'e hazırlayacak "Marka Şehir Elazığ İçin Çözüm Planları” toplantısının ikinci sunumu Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
 
Oldukça yoğun bir katılımın olduğu Çözüm Planı toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Devlet Eski Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Elazığ Milletvekilleri, Zülfü Demirbağ, Av. Şuay Alpay, Faruk Septioğlu, Sermin Balık, İl Başkanı Ejder Açıkkapı, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, yazılı görsel medya mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Elazığ'ın beş yıllık çözüm planını sunum eşliğinde açıklayan AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Mücahit Yanılmaz, 8 başlık halinde Çözüm Planlarını basın mensupları ve Elazığ kamuoyuyla paylaştı.
 
Yanılmaz, Marka Şehir Elazığ hedefini gerçekleştirmek için hazırlanan Çözüm Planlarının 1. Sunumunda Elazığ Belediyesi’nin Yeniden Yapılandırılması, Bilişim ve Ulaşım olmak üzere 3 ana başlık altında 8 çözüm planını Elazığ Kamuoyuna sunmuştu.
 
Bu sunumda yeniden yapılanma başlığında Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi – Ebegem, Elazığ Belediyesi Araştırma Merkezi – Ebam, Bilişim Başlığında Elazığ Belediyesi Kent Bilgi Sistemi – Ekbis, Akıllı Duraklar ve Araç Takip Sistemi, Akıllı Otoparklar,
Ulaşım Başlığında Kuzey Çevreyolu – Kuzey Çevreyolu Bağlantı Yolları - Kuzey İmar Yolları - Güney Çevreyolu Bağlantı Yolları, Füniküler ve Elbüs olmak üzere 8 çözüm planımızı sizler ve Elazığ kamuoyu ile paylaşmıştık.
 
2023 hedefine doğru, Marka Şehir Elazığ için Çözüm Plan’larının,  2. Bölümünde ise, 2 ana başlık altında 8 adet Çözüm Planı Elazığ Kamuoyuna sunuldu.
Çözüm Planlarını başlıklar halinde sunan Yanılmaz, ilk olarak imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.
 
BİRİNCİ ANA BAŞLIK: İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Yanılmaz, İmar ve Kentsel Dönüşüm Çözüm Planlarını şöyle açıkladı.
1.1/100.000 Ölçekli  ‘Çevre Düzeni Planı’’ planının revize edilmesi
2.1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Elazığ Merkez Yeni Nazım İmar Planı
3.Elazığ şehir merkezi kentsel dönüşüm uygulamaları
4.Harput Kentsel Dönüşüm Uygulaması
Büyük hedef ve ideallerle yola çıkmalarının gereği olarak, aziz şehri, büyükşehir olma yoluna ve 2023’e hazırlama gayretinde olduğunu belirten Yanılmaz, şehrin yeniden imarına, yeni mücavir alan sınırlarını belirleyerek başlayacaklarını ifade etti.


Yanılmaz imar ve kentsel dönüşüm başlığındaki ilk Çözüm Planı’nı şöyle açıkladı:
 
1.‘ÇEVRE DÜZENİ PLANI’NIN REVİZE EDİLMESİ
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış, ancak itirazlar sonucu askıya alınan, 2040 Yılı Kalkınma Planı’nın, şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi, şehir merkezi imarının yenilenebilmesi için ilk atacağımız adım olacaktır.
Bu eksende yeni mücavir alan olarak, doğuda Yurtbaşı, Yazıkonak, Akçakiraz; batıda Hankendi, Cip, Poyraz; kuzeyde de Harput’un tüm köylerini içine alacak şekilde yeni bir planlama gerekmektedir. Bu sınırlar içerisinde etaplaşma yapılarak sağlıklı ülke nirengi sistemine bağlantısı yapılmış, hali hazır haritalar hazırlayıp kadastro paftaları günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenecektir.
Bu alanlar şehrimizin gelişmesine temel dayanak olacağı gibi, planladığımız birçok hizmet için bizlere ferah alanlar sağlayacaktır. Doğu – Batı ve Kuzey – Güney eksenine doğru planlı büyüme sağlayacaktır.
 
Bu planlama ile mevcut 21.000 ha alana ilave olarak, 25.000 ha alan daha eklenerek toplamda 46.000 ha mücavir alana sahip bir Elazığ ortaya çıkacaktır.
 
İşte Çözüm Planımız, işte icraata geçireceğimiz gerçekçi hedeflerimiz, işte Büyükşehir ve Marka Şehir hedefimizin ayak sesleri.
 

2.YENİ NAZIM İMAR PLANI
Elazığ Merkez Yeni Nazım İmar Planı’nı İmar ve Kentsel Dönüşüm başlığındaki 2. Çözüm Planı olarak açıklayan Yanılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:
 
Büyük idealleri ve yüksek beklentileri olan aziz şehrimizin, 2023 hedefine hak ettiği şekilde taşınması için önceliklerimizden birisi de, şehrin ihtiyaçlarına cevap vermekte aciz kalan ve yamalı bohçaya dönen imar planının yenilenmesidir. 1965 yılında, dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan imar planı, 1979 yılında metropolitan şehir olarak kabul edilip, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmıştır.  
 
 Kısa vadeli tadilatlar dönemi içerisinde çözüm gibi görünse de ilerleyen zamanlarda başka bir probleme sebebiyet vererek şehrin imarını içinden çıkılmaz hale getirmiştir.
 
1/100.000 Ölçekli  ‘Çevre Düzeni Planı’nın tamamlanmasından sonra Elazığ’ın eski yerleşim yerini de kapsayacak şekilde önce Yeni Nazım İmar Planı, sonrada 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanacaktır. Hazırlayacağımız yeni imar planı, şehrimizin 30 yıl sonraki ihtiyaçları gözetilerek yapılacaktır. Bütün imar planlarımız, insan odaklı olmakla beraber, ekonomik, sosyal, kültürel değerler göz önünde bulundurularak, bilimsellikten şaşmadan hazırlanacaktır. Bu planlar, kuracağımız  Elazığ Belediyesi Kent Bilgi Sistemi – EKBİS ile kayıt altına alınacak, kontrol ve takibi dijital ortamdan sağlanacaktır.
 
Yeni Nazım İmar Planımızda ihtiyaçlara cevap verecek ayrıntılar, eksiksiz olarak bulunacaktır. Hatta mevcut mezarlık alanları rehabilite edilerek düzenlenecek, ayrıca yeni mezarlık alanları da planlanacaktır.
 
Bu planlarımız tamamlandıktan sonra elbette olmazsa olmazlarımızdan biri Kentsel Dönüşümdür.
 
3.ELAZIĞ ŞEHİR MERKEZİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI
Çözüm Planlarının ikinci ayağında İmar ve Kentsel Dönüşüm başlığındaki 3. Çözüm Planı’nı da açıklayan Yanılmaz, bunun “Elazığ Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Uygulaması” olacağını ifade etti ve şunları söyledi.
 
Trafik, otopark, sosyal alanların olmayışı, depreme dayanıksız yorgun yapılar, afet durumlarında girilemeyecek dar sokaklar, gürültü kirliliği ve daha birçok sorun, şehir merkezinde kentsel dönüşüm uygulamalarını mecburi kılmıştır.
 
Şehir merkezinde en ufak şiddette bir depreme dahi dayanamayacak yorgun yapılar, dönüşüm uygulamaları ile yerini daha modern, estetik ve ayrıntıların düşünülüp uygulandığı, ailemizle, sevdiklerimizle huzur ve emniyet içinde yaşayacağımız yapı gruplarına bırakacaktır.
 
Dar ve sağlıksız sokaklar yerini, geniş ve ferah caddelere, sağlıksız otopark alanları yerini modern, estetik, kapalı ve açık otoparklara bırakacaktır.
Çocuklar toprakla ve yeşille buluşmanın keyfini sürecek, güvenli ve huzurlu oyun parklarına sahip olacaktır.
 
Sohbet ve çay ortamlarımız, güneş görmeyen sağlıksız odalar yerine, yeşilin her türlüsünü barındıran, kuş sesleri arasındaki botanik sayılabilecek parklarda yapılacaktır. Şehir merkezi, yemyeşil, spor alanları barındıran estetik yapılarla bambaşka bir kimliğe kavuşacaktır.
 
Engelli geçişleri, yangın söndürme sistemleri, hasta ve yük asansörleri ve daha birçok ayrıntıyı içeren yapılarımız, her yönüyle, her ihtiyaca cevap verebilecek şekilde imar edilecektir.
 
Çünkü biz insan için varız, insana hizmet için varız. Bütün bu problemlerin çözümü Elazığ Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Uygulaması ile inşallah çözülecektir.


 
Kentsel dönüşümle ilgili master planları yapacağız, yapı stoku belirlenirken aynı zamanda, tüm şehri kapsayacak, Elazığ Merkez Yeni Nazım İmar Planını yapacağız.
 
Bu plan, Elazığ Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Uygulaması ile birlikte şehrin alt ve üst yapı sorunlarını da çözecektir. Kentsel dönüşüm, sadece bir üst yapı dönüşümü olmayacaktır.  Yeni İmar Planı ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ile kördüğüm olmuş altyapı sorunlarımız da çözülecektir.
Sadece konut alanları değil tabi ki şehir merkezi çarşılarında da kentsel dönüşün planları uygulanacaktır.
 
Çarşı merkezi kentsel dönüşümünde Elazığ tarihi dokusuna uygun olarak nezih uygulamalar yapılacaktır. Bu alanlarda yapılacak dönüşümler, Elazığ şehrinin tarihi kimliğini yansıtacaktır. Bu kimliğe ait izleri barındıracaktır. Bedesten ve Osmanlı çarşı mimarisinden örnekler taşıyacaktır. Çeşmesi, kaldırımları ve yol döşemeleri ile bütünlük içerisinde Kültürel Çarşı Merkezi oluşturacaktır.
 
Şehir içerisinde trafik ve park sorununu rahatlatmak amacı ile başlatılan 'Oto Galericiler Sitesi' inşaatı takip edilerek hızlandırılacak, oto galericilerimiz temiz ve nezih işyerlerine taşınacak, bu çözüm diğer iş gruplarına da ilerde örnek oluşturarak, nitelikli kümelenmeleri ve sağlıklı fiziksel mekânlarda hizmet vermeleri sağlanacaktır.
 
Şehrimize gelen ziyaretçilerimizin, Yeni Elazığ’a geldiğini hissetmeleri için Malatya girişine ve Bingöl- Diyarbakır girişlerine iki adet kent kapısı yapacağız inşallah.
 
Yanılmaz, Elazığ Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Uygulamasının bütün hazırlık ve operasyon planlarının tamamlanmasından sonra, dört hedefi olacağını söyledi ve şöyle devam etti:
 
Sağlam, düzenli, sosyal donatıları eksiksiz yapılar içinde yaşayanları huzurlu kıldığı gibi, yatırımcılarında dikkatini cezbedecektir.
 
Bu sayede yeni yatırımlar çekilebilecek, EBEGEM bünyesinde açacağımız girişimcilik kurslarından mezun olacak girişimcilerimizin heyecanını artıracaktır.

Yeni ve müreffeh yapı kümelerinde, iş kolları belirli planlamalar ile düzenli ve gerekli altyapı hizmetlerinden faydalanarak daha verimli ekonomi üretebilecektir.
 
Elazığ Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Uygulamalarımızda, uygulama yapılacak yerlerde önceliğimiz elbette ki bireysel hakların korunması olacaktır. Hak sahiplerinin bireysel hakları korunmakla birlikte bu bölgelerde dar ve orta gelirliler için konut imkânı sağlanacaktır. Elazığ Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Uygulaması ile şehir merkezindeki yaşam kalitesi artacak, bu bölgelerde kamu yararına kullanılacak kentsel alanlar açılacaktır.
 
Bütün uygulamalarda gözetecekleri temel hedefin, hak sahipleri ve kamu yararı olacağını belirten Yanılmaz, Çözüm Planı dâhilinde Çevresel ve Kültürel Boyut hakkında da bilgi verdi.
 
Bu sayede çevre kalitesi yükselecek, mevcut varlıklarımız korunarak güzellikleri geleceğe taşınacaktır. Şehrin gereksiz ve plansız yapılaşmasının önüne geçeceğiz, gelecek nesillerimize, içinde duygu barındıran mimari eserler, içinde yaşadıkça ruhumuzu dinlendiren peyzaj düzenlemeleri ile huzurlu bir Elazığ hazırlayacağız.
 
Yapılacak estetik yapılar, şehrimizin içinde yaşayanlara, hatta dışarıdan gelecek misafirlerimize,  kimi zaman tarihimizi, kimi zaman kültürümüzü ifade edecektir. Tarihsel ve kültürel çevrenin korunması ve çeşitlendirilmesi, fiziksel mekân kalitesinin artması, aynı zamanda şehir turizmini de canlandıracaktır.
 
4. HARPUT KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI
Elazığ Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Planı uygulanırken, Elazığ’ı 2023 Marka Şehir hedefine hazırlarken, kültürel yapıyı ön plana çıkarmak, Harput’un ihtişamını yeniden canlandırmak elbette bizim için çok önemlidir diyen Yanılmaz, kültürel değerleri ortaya çıkarıp, bunu turizme ve ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti ve bunun için Harput Kentsel Dönüşüm Uygulamasını hayata geçireceklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
Harput’u inanç ve kültür turizmine kazandırmak için kısa ve uzun vadede Çözüm Planları uygulayacağız. Öncelikle koruma amaçlı imar planına göre, Harput dokusuna uymayan çarpık yapılaşmaları, dokuya uygun hale getireceğiz, tipolojik çalışmalarla Harput’ta yeni düzenlemeler yapacağız. Harput’ta girişten Ulu Camiye ve Kaleye kadar eski dokuya uygun sokak iyileştirilmesini inşallah uygulayacağız.
 
Harput ihtişamı ve tarihi dokusuna uygun, uygulama planlarımızdan birisi El Sanatları Çarşısı olacaktır. Bu çarşımızda EBEGEM bünyesinde açacağımız El Sanatları ve Beceri Kursları’ndan mezun olan başarılı kursiyerlerimize alan tahsis ederek hem ekonomiye katılmalarını sağlayacak, hem de Elazığ’a ait yöresel ürünler tasarlanarak satışa sunulacaktır. Bu yapılara kimi zaman tarihi atmosferi koklamak, kimi zaman çömlek yapmak, kimi zaman cam ürünlerinden hediyelik el emeği göz nuru eserler almak, kimi zaman da ebru sanatını öğrenip uygulamak amacı ile turizm canlılığını sağlayacağız.
EBEGEM bünyesindeki yapılanma sayesinde Harput’un ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımını planlayarak, tur ağı içerisine dâhil edilmesini sağlayacağız.
 
Önceki sunumda açıkladığımız Füniküler ile Harput’a insanların yaya gelmesini sağlayarak, Harput’un yayalaştırılmasına katkıda bulunacağımızı söylemiştik. İşte bu uygulamalar sayesinde, Harput’a gelen ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşayacak, alışverişleri ile şehir ekonomisine katkıda bulunacak, aynı zamanda buradan aldıkları ürünler ile Harput ve Elazığ’ın bireysel reklamlarını yapmalarını da sağlamış olacağız. 
 
Bütün Kentsel Dönüşüm Uygulamalarımızın, uygulama ve takibini yapmak üzere Elazığ Belediyesi Bünyesinde Kentsel Dönüşüm Birimini etkin bir şekilde kuracağız ve bütün uygulamaları bu birim kontrolünde yapacağız.
 
Yanılmaz 2023 Hedefine doğru, Marka Şehir Elazığ için Çözüm Planlarını sinevizyon eşliğinde de kamuoyu ile paylaştı.
 
İKİNCİ ANA BAŞLIK: ÇEVRE VE ALTYAPI
Yanılmaz’ın Çözüm Planı kapsamındaki ilk konu başlığı Çevre ve Altyapı oldu. Yeşile doymuş bir Elazığ ve hangi açıdan bakarsanız bakın daima yeşili göreceğimiz bir Elazığ ana hedefimizdir diyen Yanılmaz, bunun için Çevre ve Altyapı başlığı altında kamuoyuna 4 Çözüm Planını sundu.

1.KIRKGÖZELER (ŞORŞOR) DERESİ ISLAHI
Yanılmaz Birinci çözüm planı kapsamında Kırkgözeler (Şorşor Deresi) Islahı’nı gösterdi ve projeleri hakkında şunları söyledi:
 
Hicret Mahallesi, Aksaray Mahallesi ve Gümüşkavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan halk arasında ŞORŞOR deresi olarak bilinen bölgede yaklaşık 530.000 m² alan dere ile birlikte ıslah edilerek, şehrimize rekreasyon alanı olarak kazandırılacaktır.


 
Şorşor deresi başladığı yerden itibaren iki tip rehabilite uygulaması ile ıslah edilecek ve çevresi ile birlikte cazibe merkezi haline gelecektir.
Birinci tip rehabilite uygulaması kapalı uygulama şeklinde olacaktır. İkinci tip rehabilite uygulaması ise açık uygulama şeklinde olacaktır.
Öncelikle dereye atık suların ve kanalizasyon karışımının tespiti yapılacak ve önlemleri alınacaktır. Sonrasında insanlarımızın rahatlıkla gezip dolaşabileceği, yürüyüş, spor ve piknik alanı olarak faydalanabileceği alanlar oluşturulacaktır.
 
2.“KATI ATIK DEPOLAMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ”
Yanılmaz’ın Çevre ve Altyapı başlığı altındaki ikinci çözüm planı Katı atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi oldu. Yanılmaz bu çözüm planını da yine basın mensuplarına ve davetlilere slayt sunumu eşliğinde açıkladı.
 
Yanılmaz sunumunda Elazığ Belediyesi olarak uygulayacakları “Katı Atık Projesi” ile bölgede oluşan kötü imajı silmekle kalmayacak, özellikle bölgesinde birçok şehre örnek oluşturacak ve model olacağını söyledi ve şöyle devam etti:
 
Şu anda yurt içinde Bursa, Adana ve Konya’da benzeri uygulanmış olan “Katı Atık Projesi”nde nihai amacımız, depolanacak atık miktarını en aza, hatta sıfıra indirerek etrafa vereceği zararı gidermektir.
 
Tesis alanında çağdaş, sürdürülebilir ve tüm dünyada kabul gören geri kazanım, bertaraf ve ıslah yöntemlerini başarı ile uygulayarak sistemi bir bütün olarak kuracağız.
 
Vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu, düzenli depolama alanlarının projelendirilmesi ve işletilmesi, metan ve diğer gazlardan enerji üretimi, tehlikeli ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi, ambalaj ve hafriyat atıklarının geri kazanımı gibi çalışmaları da eş zamanlı bir dizi faaliyet olarak yürüteceğiz. 
Proje kapsamında çöpü, en ince ayrıntısına kadar değerlendirecek, aynı zamanda atmosfer ve çevreyi koruyan projeleri geliştirip uygulayacağız.
Çöpün miktarını, niteliğini ve diğer tüm koşulları dikkate alarak alternatif metotlar kullanarak enerji üretilmesi, elde edilen ürünlerin miktarını ve kalitesini artırma konusunda tesis özenle çalışacaktır. Saha ve çöp niteliği etüt çalışması bittikten sonra belirlenecek kapasiteye göre, yeterli sayıda jeneratörler kurularak, elektrik enerjisi elde edilebilecektir.
 
 Ayrıca tesiste, çöpü kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandıracak, ekonomik, daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için güvence oluşturacağız. Geri dönüştürülebilir nitelikteki çöp, ambalaj atıkları ayrıştırma tesisinde sınıflandırılarak, ilgili sektöre kazandırılacaktır. “Geri Kazanım Tesislerinde kâğıt, cam, metal gibi geri dönüşümü mümkün olan materyaller sınıflandırılarak ayrıştırılırken,  organik evsel atık ise tesiste gübreye dönüştürülerek tarım sektörüne kazandırılacaktır.
 
En önemlisi tesiste uygulanacak organik tarım uygulamaları ile meyve sebzeden tutunda, gıdadan, enerjiye ve kozmetiğe kadar çok geniş kullanım alanına sahip olduğu düşünülen yosun üretimi de yapılacaklar arasındadır.
 
Yosunun biodizel üretim potansiyelinin belirlenmesiyle, biodizelin gıda tarımına engel olmadan üretilmesinin sağlanması da planlanacaktır.
Tesiste ayrıca uzun yılların birikimiyle kontrol dışı oluşan gazlar çevreye zarar vermeden elektrik enerjisine dönüştürülerek bertaraf edilecektir.
Tesiste, metan gazının elektrik enerjisine dönüşümü sırasında ortaya çıkan karbondioksit gazı da seraya enjekte edilerek bitkilerin fotosentezinde kullanılarak atmosfere sera gazı salınımı tümüyle önlenmiş olacaktır.
 
3.İÇME SUYU ŞEBEKESİ VE YAĞMUR-KANALİZASYON ALTYAPISI

-İÇME SUYU ŞEBEKESİ
Yanılmaz, çözüm planları kapsamında İçme Suyu Şebekesi ve Yağmur – Kanalizasyon Altyapısı Projesi hakkında da detaylı bilgi verdi.
 
Yapımı devam eden Hamza Bey Barajı’nın Elazığ’ın 2040 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacağını belirten Yanılmaz, Caro Çayı üzerine yapımı devam eden barajın inşaatının bitmek üzere olduğunu 2015 yılında şehre su vermeye başlayacaklarını söyledi. Yanılmaz çalışmanın detayları hakkında da şu bilgileri verdi:
 
DSİ tarafından 189.000.000 (milyon) TL muhammen bedel ile ihaleye çıkan ve 276.000.000 (milyon) TL bedelle sonuçlanan isale hattı işi, itirazlarımız sonucu iptal edilecek olup, yeni ihale 30 Mart’tan sonra Elazığ Belediyesi'nin teklif ve önerileri ile yeniden yapılacaktır.
 
Karşıyaka Mahallesi'nde yapılacak olan arıtma tesisinde, Hamza Bey barajından gelen su işlenerek, kullanıma hazır halde, şehir şebekesine 4 adet terfi merkezi marifeti ile verilecektir.
 
Buna paralel olarak isale hattının yapılması ve merkezdeki hatların yenilenmesi süratle tamamlanacaktır.
 
-YAĞMUR – KANALİZASYON ALTYAPISI
Şehir merkezinden başlayarak Yağmur Suyu ve Kanalizasyon hatlarını rehabilite edeceğiz. Bu sayede Elazığ’ımızı yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtarmış olacağız. Bu hatları tamamlayarak vahşi tahliyeyi engelleyeceğiz ve çevre kirliliğine sebep olmasının önüne geçeceğiz. Bu hatların tamamını arıtma tesisine bağlayarak, hem temizlenmesini, hem de yeniden kullanılabilir hale getirilmesini sağlayacağız.
 
4. ŞEHİR PARKLARI:
Çözüm planlarını tek tek sıralayan Yanılmaz son olarak Şehir Parkları Projesini açıkladı. Şehir Parklarını üç kategoride planladıklarını belirten Yanılmaz, detaylarını şöyle sıraladı:
Birinci düzenlememiz Şehir Minyatür Parkları olacaktır.
 
Şehir Minyatür Parkları olarak, Şehir merkezinde minimum 200 m² büyük metrajlı alanların tamamını yeşil alan ve çocuk parkı olarak değerlendireceğiz.
İkincisi ise Mahalle Parklarımızdır.
Şehir merkezinde bulunan 10.000 m² den büyük alanlara orta düzey mahalle parkları yapacağız. Bu parklarda küçük cami, wc, kreş, sosyal ve spor donatıları ile bir bütün halinde ihtiyaçlara cevap verebilecek orta düzey park alanları yapacağız.
 
Ve Meydan düzenlemelerimiz,
Şehir stresinden uzaklaşacağımız alanların merkezde bulunması ve sosyal alanlara daha çabuk ulaşılabilmesi amacı ile şehir merkezinde bulunan eski Valilik binasından başlayarak Karayolları ve orman bölge müdürlükleri alanları üzerine toplam 623.000 metrekare alanda şehir parkını Elazığ’a kazandıracağız.


Meydan 6 bölümden oluşacaktır.
1-Bölüm Mehmet Akif Ersoy Lisesi ve eski Ahmet Aytar Spor Salonu alanı,
2-Bölüm Eski Valilik ve Adliye binası alanı
3-Bölüm Karayolları Bölge Müdürlüğü alanı
4-Bölüm Orman Bölge Müdürlüğü alanı
5-Bölüm DSİ Bölge Müdürlüğü alanı
6-Bölüm Orman Bölge Müdürlüğü Mesire alanı
 
Kültür park ile birleştirilecek olan bu parkta, geniş yeşil alanlar, minyatür sosyal donatılar ile birlikte büyük şehir meydanı bulunacaktır. Park içerisindeki bütün sosyal donatı alanları, EBEGEM bünyesindeki meslek edindirme kurslarındaki kursiyerlerin hizmet verip staj yaptığı alanlar olarak Elazığ Belediyesi bünyesinde işletilecektir.
 
Diğer uygulamamız, şu anda üniversite sınırındaki Mesire Yeri düzenlememiz olacaktır. Orman Genel Müdürlüğü’nden devralınarak mesire yeri rehabilite edilecek, eksik hizmet altyapısı tamamlanarak Elazığ Halkının hizmetine sunulacaktır.
 
Üçüncüsü ise Şehir Mega Parklarıdır.
Şehir merkezine en yakın mesafede bulunan, en büyük su göletimiz olan Cip barajı Mesire yeri düzenlememiz ise Cip barajı civarını eski cazibesine kavuşturacak, çehresini bambaşka bir güzelliğe büründürecektir. Toplam 380.000 m² alanda yapılacak düzenleme ile şehrin en cazibeli gezi ve piknik merkezlerinden biri olacaktır. Bu alanlarda cep otoparklar,  şehir mobilyaları, ahşap oturma grupları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor sahaları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, piknik barbeküleri, ve daha birçok ayrıntı ile prestijli bir rekreasyon alanı olacaktır.
 
AZİZ ŞEHRİMİZE YAKIŞAN GÖZ AĞRISI ÇÖZÜM PLANIMIZ
HARPUT VADİ PARK OLACAK
Yanılmaz’ın çözüm planları bunlarla sınırlı kalmadı elbet. “İşte Aziz şehrimize yakışan göz ağrısı Çözüm Planlarımızdan biri” dediği Harput Vadi Park Projesi ise salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Yanılmaz göz ağrısı projesi hakkında şunları söyledi:
Harput tarihini canlandırmak, Harput’u yayalaştırmak, Füniküler hattına seyir cazibesi kazandırmak ve daha bir çok yan etkileri ile Elazığ’a nefes aldıracak, aynı zamanda prestij katacak bir diğer uygulamamız Harput Vadi Park olacaktır.
 
Harput Vadi Parkımızın toplam alanı, 1464.575 m² olacaktır. İçinde, 2.200 araçlık otopark, 4100 m²  Çocuk oyun alanı, AVM, Lüks restaurantlar, 30 mt'den akan şelale ve su fıskiyesi gösterisi olan havuzlar, 1400 mt dağ kızağı, 6.000 mt sağlıklı yaşam parkuru, 8.000 mt park içi gezinti yolları, 5.400 mt amfi tiyatro, 1.000 kişilik cami ve dinlenme alanları, 3.400 m²  aletli jimnastik alanları, 1.100 aile kapasiteli piknik alanı, 1.800 m² belediye konuk evi ve kaya bahçesi, 6.000 m² kültür merkezi, çok amaçlı kamelyalı seyir terasları, sebil çeşmeleri, çadırlı oturma alanları, agua park yüzme havuzu ve sosyal tesisleri, seyir kalesi, şelale manzaralı oturma alanları ve yöresel lokantalar, botanik bahçesi, temalı bitkisel gösteri alanları, tekne gezintili fıskiyeli su göleti, luna park, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, 25 x 50 mt halı sahalar, 11.400 mt at çiftliği, 45 x 90 mt çim saha ve tribün, bungalow butik konuk evleri, saat kulelerini barındıran parkımız Elazığ'ın göz ağrısı uygulamalarından  biri olacaktır.
 
Sunumunu Harput Vadi Park Projesi ile tamamlayan, Elazığ'ı hak ettiği hizmetler ile buluşturmak için canla başla, gece gündüz demeden çalışacaklarını, Daima Elazığ, Daima Hizmet diyerek söz veriyorum diyen AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Mücahit Yanılmaz, son olarak şunları söyledi:
 
Bu kutlu hizmet yolunda ben ve birlikte çalışacağımız yol arkadaşlarımızın, hepimizin, Allah yar ve yardımcısı olsun. Çözüm Planlarımızın Aziz Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
 
Mücahit Yanılmaz'ın sunumundan sonra söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, projelerden çok etkilendiğini, özellikle çevre planı konusunda 30 Mart'tan sonra en geç 10 gün içinde bütün ilgili bürokratlarını toplayarak plana şeklini vermek için çalışacaklarını ve en geç iki oturumda bitireceklerinin sözünü verdi.

Marka Şehir Elazığ için Çözüm Planları sunumu sonrasında Elazığ Belediyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Adaylarının takdimi yapıldı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'de sahneye gelerek hatıra resmi çekildi.
Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

ÖNE ÇIKAN GALERİLER

ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR

Elazığ Fm 23, Radyo Hazar ve Radyo Kulüp dinle!

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom