Bazı Yerlerde Basın Açıklaması Yapmak Yasak

Elazığ'da belirli bazı bölgelerde basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı açıklandı.

Bazı Yerlerde Basın Açıklaması Yapmak Yasak Güncel
Elazığ Valiliği, Anayasa'nın 25. ve 26. maddeleri gereği ile İçişleri Bakanlığı'nın 2012 yılında yayınladığı genelgeye dayanarak, kent merkezinde bulunan İzzet Paşa Meydanı başta olmak üzere, adliye, valilik ve emniyet müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını duyurdu.
 
Duyuruda ayrıca, siyasi parti temsilcilerinin kendi parti binaları önünde basın açıklaması yapabileceklerini ancak diğer kişileri siyasi parti binaları önünde açıklama yapamayacakları da belirtildi. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İnsan hak ve özgürlükleri, ülkemizde olduğu gibi uluslararası toplumun da ortak değer ölçüsü haline gelmiştir.
 
Bilindiği gibi Anayasamız, İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında Devletimizi insan haklarına saygılı ve demokratik, laik bir hukuk devleti olarak nitelemekte ve İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında düşünce ve kanaat hürriyeti önemli bir yer tutmaktadır. Anayasamız, VII. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti başlıklı 25. maddesinde herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir ve VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı 26. maddesinde yine herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir şeklinde belirtmektedir. Ancak, Anayasa'mızın 26. maddesinin ikinci fıkrasında bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir şeklinde belirtmektedir.
 
5442 sayılı İl İdare Kanunu'nun II. maddesinin (C) bendinde, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin valinin ödev ve görevlerinden olduğu, bunları sağlamak için valinin gereken karar ve tedbirleri alacağı, bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın 2 Kasım 2012 tarih ve 2012/64 sayılı genelgesinin 2. maddesinde, basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yerden başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamaz hükmü ile 3. maddesinde de kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla Mülki İdare Amirliği tarafından yargı kararlarıyla ile oluşan içtihat çerçevesinde,basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir.
 
Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur denilmektedir. 6 Mart 2013 tarih ve 365 sayılı  valilik kararı yürürlükten kaldırılarak, Elazığ'da huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik binasında, müştemilatında ve çevresinde, Emniyet Müdürlüğü Binalarında ve müştemilatında, adliye binasında ve müştemilatında, mabetlerde ve müştemilatında, siyasi partilerin bulunduğu binaların önünde, (Siyasi parti temsilcilerinin kendi parti binaları önünde yapacakları basın açıklamaları hariç), halkın günlük yoğun olarak kullandığı, burada toplanıldığı zaman genel asayişi bozabileceği ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırabileceğinden dolayı İzzetpaşa Meydanı'nda (PTT Meydanı), kamu düzeni ve trafiğin akışını engelleyecek şekilde ana caddelerde ve ara sokaklarda, basın açıklaması yapılması yasaklanmıştır" denildi. 
 
Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

ÖNE ÇIKAN GALERİLER

ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom