Aydemir ekonomide ak dönüşümü paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Artık Doğu Anadolu Bölgesi, istismar damarları bularak sefalet edebiyatı yapanlara sermaye arayan toplum ve siyaset mühendislerinin değil, yatırımlar yükselten, inşaattan kimyaya, makineden çevreye bölgesel donanımlı mühendislerin alanı hline geldi. ' dedi.

Aydemir ekonomide ak dönüşümü paylaştı
Erzurum
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Artık Doğu Anadolu Bölgesi, istismar damarları bularak sefalet edebiyatı yapanlara sermaye arayan toplum ve siyaset mühendislerinin değil, yatırımlar yükselten, inşaattan kimyaya, makineden çevreye bölgesel donanımlı mühendislerin alanı hâline geldi. ‘ dedi.

AYDEMİR KALKINMA BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE KONUŞTU

Kalkınma Bakanlığı 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında görüşlerini dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Bakanlığın DAP ve Kalkınma Ajansları yaklaşımlarını paylaşarak, bu yatırımların Doğu Anadolu Bölgesinde kalkınma enerjisini harekete geçirdiği ve bölge ekonomi dinamiklerinin kendi ekonomik kaynaklarını değerlendirmeye yoğunlaştığını ifade etti.

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ’YE VEFA

Konuşmasına başlarken Şair ve edip, parlamenter Osman Yüksel Serdengeçti’yi vefatının 34’üncü yıldönümü dolayısıyla rahmetle anan Milletvekili Aydemir, ‘ “Yerli-millî” anlayışın bayrak isimlerinden, zirve isimlerinden birisi, Osman Yüksel Serdengeçti. Bu Mecliste de vazife yapmış, dik durmanın, eğilmemenin, hakkı, adaleti üstün tutmanın ne demek olduğunu hâl diliyle anlatan yüksek bir şahsiyetti o da. Çok şey öğrendik, dimağımızı, zihnimizi, beynimizi onun düşünceleriyle tezyin ettik, süsledik, besledik. Onu da rahmetle, minnetle anıyoruz. Makamı cennettir inşallah. ‘ niyazında bulundu.

AYDEMİR EKONOMİDE AK YAPILANMAYI TARİF ETTİ

Kalkınma Bakanlığı bütçe değerlendirmesinin giriş bölümünde AK Parti dönemindeki ekonomik yapılanmayı anlatan Milletvekili Aydemir, ‘İllerin kalkınma enerjileri, tecrübeleri, potansiyel ve kaynaklarının ifadesi bakımından tarihî adımların atıldığı bir dönemi yaşıyoruz, elhamdülillah. Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi ekonomik büyümede ciddiyetin ifadesi olan zirve kurumlarımız var. Bölgesel kalkınma idareleri, kalkınma ajansları gibi ekonomik ritmi yönlendirecek kuruluşlar, ekonomimizde yeni bir çağı başlatan AK PARTİ’nin eserleridir. “İlk” demek yetmez, tüm bunlar millî ve yerli ekonomimizde milattır. ‘ dedi.

YERİNDE KALKINMA ANLAYIŞI

AK Parti ekonomik vizyonunu yeni bir ufuk ve milat olarak kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘İnsanımızın 2002 öncesine kadar küllenen kalkınma, heyecan ve azmini uyandırmak, ufku yerli ve millî olan ülkemize has bir ekonomik model ortaya koymak adına kaydedilen tarihî adım ve atılımlardır bunlar. “Fabrika batıda, sermaye batıda, beyin gücü batıda” anlayışı artık tarihe gömülmüştür. Buna karşın, yerinde kalkınma anlayışı hâkim kılınarak özellikle bölgeler arası kalkınmışlık farklarının tesir ettiği alanlarda ülke ekonomisinde “Biz de varız” anlayışı güçlendirilmiştir. Mesela, “Doğudan bir şey olmaz.” anlayışı, yaklaşımı ya da bu bölgedeki insanın “Bizden bir şey olmaz.” düşüncesi hakiyeksan olmuştur. ‘diye konuştu.

EKONOMİDE AK DÖNÜŞÜM

2002-2017 sürecinde ekonomide gerçekleştirilen yapısal dönüşümlerin Doğu Anadolu Bölgesinde birer eser olarak yükseldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Özellikle, ekonomik açıdan gelişme ve büyüme çizgisinde olan Doğa Anadolu gibi 2002’ye kadar ekonomik göstergeleri kale alınmayan coğrafi alanlarda “Doğduğu yerde doymak” düşüncesi vurgulanmıştır artık. Verilen destekler, kamunun ciddi yaklaşımları, AK PARTİ’nin kapsayıcı ve bütünleştirici yaklaşımları bölge halkında sosyoekonomik açıdan yeni bir uyanışı ve heyecanı beraberinde getirmiştir. En önemlisi, insanımızın yaşama duygusu ve neşvesi yeniden kazanması noktasına gelmesidir. Buradan şunu kaydetmek istiyorum ki evladı olduğum coğrafya, artık geçmiş yıllarda olduğu gibi istismar alanları değildir. Ne siyaseten ne de ekonomik yönden, doğu denilince aklına sefalet ve fakirlik gelen ve bunları kaleme alan romancılara konu ve sermaye olacak doğu yoktur artık. Yokluk, yoksulluk doğunun tasvir ve tarifi olmaktan çıkarılmıştır. Bir mühimi kaydedelim ki AK iktidarlar dönemiyle, esnaf tezgâhıyla, sanatkâr imalathanesiyle, çiftçi toprağıyla barışık hâle gelmiştir. Samimi söylüyorum, sevgili Bekaroğlu Hocam, çok samimi söylüyorum, olayın tam orijin noktasındayım, içindeyim ve çok kalbi kanaatlerim bunlar, birebir gözlemlerim. ‘ diye konuştu.

EKONOMİDE ALTYAPI YATIRIMLARININ ROLÜ

Ekonomik gelişmelerin temelinde AK Parti döneminde kaydedilen altyapı yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘ Buna bağlı olarak da üreten bir bölgenin ekonomik dinamiği olma hevesi hemen tüm sektörlerde hâkim olmuştur. Tabii, burada kayda geçelim ki tüm bu pozitif gelişmelere paralel yürüyen ve vücut bulan okulsuz, yolsuz, elektriksiz, altyapısız bir tek mecrayı bile bırakmayan, her ile üniversite tesis eden, her ile havaalanı yapan, insanımız için dağları delerek engelleri aşan ki buna Ovit en son somut örnektir ve hakikaten yüz yıllık bir projedir, elhamdülillah bize nasip oldu bu şeref. Ortak faydamız olduğu için özellikle kayda geçiyorum bunu. Bunları yapan ak davaya mensubiyetten duyduğumu hazzı ve lezzeti hakikaten ifade eden aciz durumdayız, müthiş de bir inşirah duyuyorum bunları anlatırken.’ ifadesine yer verdi.

GEÇMİŞTE CAMİ KUBBESİNE SAC GETİRTMEKLE SİYASET EDİLİYORDU

AK Parti dönemi öncesinde Doğu Anadolu Bölgesine bakış açısını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Biz kamu görevlisinin, atama yapılırken doğuya gitmek istemediği dönemleri, biz “doğu” denildiğinde beti benzi kaçanları hiç unutmadık. Ne o günleri ne de bölgenin sosyoekonomik durumunu istismar ederek siyaset edenleri de unutmadık. Hakikaten hiç unutmadık, unutmayacağız da. İrfan coğrafyasını çarıklı olarak takdim edenleri de aklımızdan çıkarmayacağız. Dün, bir cami kubbesine saç göndermekle siyaset edenler ki burada hemen olayı netleştirmek istiyorum: Erzurum’da 2000 yılında yaşanmış bir hadisedir. Tarihî bir caminin kubbesini -Sayın Bakanım- onarttı bir siyasetçi, o zaman Erzurum’un böyle müteberiz bir ismiydi siyaset hayatında, haftalarca bunu anlattık biz. Ben de gazeteci olarak Erzurum’a yapılan çok özel bir iştir filan, onu teşyi ettik yani onore ettik, anlattık bir yatırım yapıldı. Samimi söylüyorum, yatırım babında bir caminin kubbesine saç yapılması vardı. Yahut, Erzurum’da stadyuma ışıklandırma sistemi gelmişti, günlerce bunu anlattık. Şimdi komik kaçıyor bunlar, ak anlayış bunları berhava etti. Dolayısıyla hatırlatmak lazım, hafızaları tazelemek lazım, hep de tazeleyeceğiz inşallah. ‘ dedi.

‘DOĞU ANADOLU İSTİSMAR BÖLGESİ OLMAKTAN KURTARILMIŞTIR’

AK Parti yatırımlarıyla Doğu Anadolu Bölgesinin bir istismar alanı olmaktan kurtarıldığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bölgeyi istismar alanı olmaktan öte değer vermeyenler, bölgesel ekonomik kaynak ve değerleri katma değer üretir hâle getiren ak kalkınma tarzı karşısında ağızsız ve dilsiz durumdadırlar. Artık Doğu Anadolu Bölgesi, istismar damarları bularak sefalet edebiyatı yapanlara sermaye arayan toplum ve siyaset mühendislerinin değil, yatırımlar yükselten, inşaattan kimyaya, makineden çevreye bölgesel donanımlı mühendislerin alanı hâline geldi. ‘ kaydını düştü.

KALKINMA BAKANLIĞI VE EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Kalkınma Bakanlığının ekonomide yeni bir sinerjiyi tarif ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ’Kalkınma Bakanlığının rakamsal kayıtlarını Biz, kendi bölgemiz babında hem hakkı söylemek hem de işin manasını aktararak yorumlamak durumundayız. Şu ana kadar yaptığım aktarımlarla bu sebepledir, bunun içindir. Ekonomide yapısal reformların kaydedildiği ülkemizde bunun en somut ifadesi olan Kalkınma Bakanlığı, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, Cazibe Merkezi Programı, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma İdareleriyle yeni bir sinerji oluşturmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın, “Bugünün Türkiye’sinin 90’lı yılların Türkiye’sinden çok daha sağlıklı, başarılı olduğu açıktır. Geleceğin Türkiye’sinden bugünkünden daha güzel yapmanın yolu yine reformlardan geçiyor. Dün, hayal etmekte dâhi zorlanacağımız dev projelere başlıyor, bitiriyor, hizmete alıyoruz. Altyapıyla ilgili olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle şöyle kendimizi masaya koyalım. Onların yanına yanaştık, bu konuma geldik.” ifadesi bunu teyit anlamındadır. Sayın Bakanımızın kaydıyla, geçmişte yılda 1,5 milyarlık yatırımların yapıldığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bugün yılda 10 milyarı aşkın yatırımlar gerçekleşiyor. ‘ diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK OLGUSU

Ekonomik yatırımların kardeşlik, birlik ve beraberlik olgusunu güçlendirdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerde hayata geçirilen kalkınma programı, devletin 2002 öncesine kadar ihmal ettiği bu iki bölgeyle kardeşlik, birlik ve beraberlik olguları yanında aynı zamanda ekonomik açıdan da kucaklaşmasıdır. Artık, siyasi baskılarla süresi uzatılan teşvikler dönemi yok. Artık, danışmanlık hizmetleri, bedelsiz yatırım yeri, anahtar teslim fabrika binası yapılıyor.

İşletme kredisi, üretim tesislerini taşıma Üretim tesislerini taşıma, çağrı merkezi yatırım ve işletme desteklerinin verildiği süper teşvik dönemleri var. Hayal ötesi bir ekonomik yaklaşım bu. Milyarlarca liralık bir yatırım açılımı. Yarım milyon insana istihdam kapısı açacak tarihî bir yaklaşım. Bölge insanlarının dualarına mucip bu devasa yatırım yaklaşımı ekonomide çağ atladığımızın göstergelerinden biridir. ‘dedi.

KALKINMA AJANSLARI

AK Parti dönemiyle birlikte ekonomide merkezi yönetim yerine yerinde ekonomik dinamikleri harekete geçirmek anlayışının hakim kılındığı, Kalkınma Ajanslarının bunu ifade ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Burada, geçmişte yalnız DPT’ye mahkûm kılınan yatırımcı KOBİ’lerimiz için yeni hâli not düşmemiz gerekiyor. Daha önce sadece DPT’yle muhatap olan yatırımcılardan bahsediyorum. Oysa şimdi yeni bir hâl var, kalkınma ajanslarının, bulundukları bölgede yatırımcılara sundukları desteklerle yeni ve çağdaş altyapılar oluşturdukları, özellikle ekonomide kurumsallaşmanın birer aksiyonel vurguları olduklarını kaydetmek durumundayız; hakkı teslim babında Değerli Başkanım. Hakeza, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Anadolu Bölgesi’ne bir yatırım armağanı olan DAP Bölge İdaresi odağında bölgesel kalkınma idarelerinin özelikle tarımsal odaklı destek ve hizmetleri ekonomimiz için hayati manadadır. ‘ vurgusunu yaptı.

ÖNE ÇIKAN GALERİLER

ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR

Elazığ Fm 23, Radyo Hazar ve Radyo Kulüp dinle!

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom | Malatya Haberleri - kayisihaber.com
Savcılığa hem site olarak hem de hizmet aldığımız firma olarak ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk. Siz illegal link eklemeye devam edin lütfen. Şimdiye kadar hep vazgeçersiniz diye sustuk. Gerekli işlemler avukatımız aracılığıyla başlatıldı. Şikayetimizi asla geri çekmeyeceğiz. Asla! ...