Kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlara destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza yönelik yeni sosyal yardım programı bugün itibarıyla başlatıldı.

Kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlara destek Genel

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri doğrultusunda ülkemizde her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığı ile yürütülen sosyal yardım programlarına bir yenisini daha ekledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlara yönelik yeni sosyal yardım programı bugün itibarıyla başlatıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kronik ve bulaşıcı hastalıklar birey ve toplumda fiziksel sağlığa ilişkin kayıpların yanı sıra ekonomik ve psikososyal kayıplara da neden oluyor. Bazı durumlarda sadece tıbbi tedavi yetersiz kalabilmekte hastaların tedaviye uyumu için sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmeleri gerekiyor. Bu gerçekten hareketle planlanan ve birçok özelliği ile dünya çapında bir ilk olma özelliği taşıyan programın ilk aşamasında tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)  ile mücadele eden yoksul vatandaşlara düzenli nakdi destek sağlanacak.

PROGRAM İLK AŞAMADA TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINI KAPSAYACAK

Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık Bakanlıklarının işbirliğinde başlatılacak programın ilk aşamasında Tüberküloz ve SSPE hastaları fayda sahibi olabilecek. Programın ilerleyen aşamalarında ise nadir ve diğer riskli hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımız kapsam içine alınacak. Böylelikle insanı temele alan bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdüren Bakanlık, sağlayacağı maddi destekle ağır kronik hastalıklarla mücadele eden ve tedavi süreçlerini evlerinde devam ettiren vatandaşların ve bu hastaların ailelerinin zorlu mücadelelerinde yanlarında olacak. Dünyada her yıl 9 milyon insan tüberküloz hastalığına yakalanmakta, 1 milyon 700 bin insan bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra Dünya genelinde ilaca dirençli tüberküloz yaygınlaşmakta. Türkiye ise son 15 yılda işbaşına gelen hükümetlerin tam desteği ile yürütülen başarılı tüberküloz kontrol programı ile son yıllarda bu hastalık ile mücadele alanında önemli ilerlemeler kaydediyor. Türkiye’de tüberküloz hastalığı artık eliminasyon fazına yaklaşmış olup tüberküloz görülme sıklığı açısından Avrupa Bölgesinde bölge ortalamalarının altına düştü. Sağlık Bakanlığının başarılı çalışmaları ile Avrupa bölgesinde 'tahmini tüberküloz insidansı' ortalaması (tüberküloz görülme sıklığı) yüz binde 36 iken Türkiye'de bu ortalama yüz binde 15’ler seviyesine geriledi.

Tüberküloz hastaları nakdi destek verilmediği takdirde tedavilerini devam ettirmekte güçlük çekmekte ve hastalığın bulaşıcı niteliği nedeniyle toplum sağlığı açısından riskler oluşabilmekte. Söz konusu nakdi yardım ile tüberküloz hastası vatandaşların Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçlarını hekimce belirlenen periyodlarda kullanması hedefleniyor. SSPE hastaları ise teşhis aşamasından itibaren hayatlarını yatağa bağımlı olarak idame ettirebilmekte ve evlerinde sürekli olarak tıbbi cihaz kullanmaları gerekmekte. Sağlık Bakanlığınca kayıtları düzenli ve güncel bir şekilde tutulan bu hastaların evde sağlık bakımları ise ailelere ek mali yük getirebilmekte.  Bu çerçevede Tüberküloz ve SSPE hastalarının fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra yaşadıkları mali kayıpların telafi edilebilmesi amacıyla aylık 1.085.-TL ödeme yapılacak. Bunun yanı sıra tüberküloz hastalarına 1.085.-TL tutarındaki ödemeye ilaveten tıbbi öz bakımlarını gideremedikleri, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürdükleri veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği ilgili sağlık birimince tespit edildiği takdirde, ek olarak aylık 600.-TL ödeme gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 4 bin 300 Türk vatandaşı hastanın faydalanmasının öngörüldüğü programa başvurmak isteyen kişilerin hanede kişi başına düşen aylık gelirlerinin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden (2018 Ocak - Aralık dönemi için 847.- TL) az olması şartı bulunuyor. Bunun yanı sıra SSPE hastası vatandaşlarımızın 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte' belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.

BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların ikametgahlarının bulunduğu il/ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunması yeterli olacak. Bizzat başvuruda bulunamayacak durumda olan vatandaşlarımızın müracaatları ise kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal velileri/vasileri aracığıyla alınacak. Başvurular SYD Vakıfları Mütevelli Heyetlerince (MH) değerlendirilerek karara bağlanacak. Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilecek.

Bu çerçevede Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri, önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam + 6 ay idame, ikinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam + 6 ay idame, menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam + 6 ay idame, kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam + 6 ay idame şeklinde belirlendi.

SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın MH tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın tedavisi sürdüğü müddetçe devam edecek. Ödemeler Bakanlık arafından PTT aracılığı ile hak sahiplerine sağlanacak. Sosyal Yardım Kartı aracılığı ile yapılacak. Hak sahipleri herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekebilecek ayrıca Sosyal Yardım Kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilecek. Bununla birlikte coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumları gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen hak sahibi vatandaşlar, Bakanlıkça uygulanan Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında ödemelerini alabilecek. 

ÖNE ÇIKAN GALERİLER

ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR

Elazığ Fm 23, Radyo Hazar ve Radyo Kulüp dinle!

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom | Malatya Haberleri - kayisihaber.com
Savcılığa hem site olarak hem de hizmet aldığımız firma olarak ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk. Siz illegal link eklemeye devam edin lütfen. Şimdiye kadar hep vazgeçersiniz diye sustuk. Gerekli işlemler avukatımız aracılığıyla başlatıldı. Şikayetimizi asla geri çekmeyeceğiz. Asla! ...