Elazığ'dan kısa kısa

31 Aralık 2015 Elazığ Haberleri

Elazığ'dan kısa kısa Güncel

VALİ ZORLUOĞLU'NDAN YENİ YIL MESAJI
Gerek dünyamız, gerekse ülkemiz ve Elazığ’ımız için önemli gelişmelerin vuku bulduğu; sevinç ve mutluluklarla birlikte, zaman zaman üzüntülerin de yaşandığı 2015 yılını geride bırakıp, herkes için yeni hedefleri, umutları be beklentileri barındıran 2016 yılına giriyoruz. 

Benim için de 2015 yılı bir taraftan hayattaki en değerli varlığım olan sevgili babamı ebediyete uğurladığım bir hüzün yılı, diğer taraftan da Elazığ Valiliği görevine başladığım ve ilk günden beri sevgi, saygı ve desteklerini hep yanımda hissettiğim Elazığlı Kardeşlerime hizmet etme imkânı bulduğum bir mutluluk ve gurur yılı oldu.  

2015 yılında eğitimden sağlığa; güvenlikten ulaşıma; kırsal ve kentsel altyapıdan ekonomik büyümeye; gençlik hizmetleri ve spordan turizme; tarım ve hayvancılıktan çalışma ve istihdama; sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar halkımızın refahı ve mutluluğuna katkı yapan birçok önemli projeyi hayata geçirme imkânı bulduk.

2016 yılında da, Elazığ’ı daha yaşanabilir ve marka bir şehir yapma yolunda Hükümetimiz ve Sayın Milletvekillerimiz başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite,  meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve siz değerli halkımız ile beraber çalışarak, ilimizin 2023 Türkiye’sine hazırlanmasına katkı yapacak yeni büyük projelerle şehrimizi buluşturma gayreti içerisinde olacağız.  

Bu vesileyle,  vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması ve bizlerin huzur ve güven içerisinde yaşaması için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi bir kere daha rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle siz Değerli Elazığlı hemşerilerimin, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını kutlar; sağlık, mutluluk, başarı ve huzur dolu nice yıllara kavuşmanız dileği ile en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.


MİLLETVEKİLİ ÖMER SERDAR’DAN YENİ YIL MESAJI
2015 yılını geride bırakırken, yeni umutlar ve yeni heyecanlarla 2016 yılına girmekteyiz. Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlar getirmesinin diliyor, huzur ve barışın, birlik ve beraberliğin, adalet ve refahın tüm dünyada tesisine vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

2015 yılı acısıyla tatlısıyla geride kaldı, sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi milletçe hep birlikte yaşadığımız bir yıl oldu. Geride kalan yılda, milletimiz ferasetini bir kez daha göstererek hükümetimize 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için tam yetki verdi. 2016 yılında da aziz milletimizden aldığımız yetkiyle bu hedeflere varmak için gayretlerimiz devam edecektir. Yeni ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı bir anayasayı milletimize armağan etmek, milli birlik ve kardeşlik sürecinin devam etmesini sağlamak, demokrasimizi güncelleyerek modernize etmek, insanımızın sosyo-ekonomik refah seviyesini arttırmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Bunu yanı sıra, her türlü iç ve dış tehdide karşı ülke bütünlüğümüzü korumak, insanımızın huzurunu bozan terör ve tedhiş faaliyetlerine karşı gereken önlemi almak asli görevleriz arasında olmaya devam edecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti artık bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumundadır ve bu gururun kaynağı devletimiz ile milletimizin bir bütün olarak kenetlenmesidir. Tarihimizden aldığımız güçle, bölgemizde cereyan eden insanlık dramlarına seyirci kalmadan, süper güçlerin tehditlerine boyun eğmeden büyük devlet olmanın gereklerini yerine getiriyorsak, bu durum, aziz milletimizin iradesinin tecellisidir. 2016 yılında da büyük Türkiye hedefine ulaşma yolunda her türlü azim, gayret, kararlılık ve çabayı göstermek hepimizin ortak paydası olacaktır. 

Bu vesile bir kez daha aziz hemşerilerimin yeni yılını kutlar, huzur ve mutluluk dolu seneler geçirmesini temenni ederim. 2016 yılının mazlum İslam coğrafyasının felaha çıktığı ve ümmet-i Muhammed’in her türlü kötülükten uzak olduğu bir yıl olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim.


ELAZIĞ TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İDRİS ALAN:
“2016 YILI KALKINMA VE GELİŞME ADINA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAKTIR.”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris ALAN, 2015 yılında üst üste yapılan seçimler, artan terör olayları, komşu ülkelerde yaşanan büyük sorunların ülkemize yansıması, dış politikadaki ani gelişmeler ve ticaretteki kırılmaların olumsuz sonuçları nedeniyle 2015’in kayıp bir yıl olarak geride kaldığını ancak 2016 yılına büyük umutlarla girdiğini söyledi. 

2015 YILI İLİMİZ VE ÜLKEMİZ ADINA KAYIP BİR YILDIR…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Alan, 2015 yılı tüm kesimlerin malumu olduğu üzere, sanayici, üretici, ticaret erbabı, işçi ve tüm halkımız açısından zor bir yıl olarak yaşandı. Ülke genelinde yaşanan bu büyük durgunluk Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan illerde çok daha ciddi boyutlarda yaşanmıştır. Elazığ’da bu dönemde Yatırım Teşvik Belgesi alan işletme sayısı 21 adet olmuştur. Odamız tarafından kurulan yeni işletme sayısı 604 ve kapanan işletme sayısı ise 25’dir. İlimiz ihracatı da bu dönemde önemli bir düşüş yaşamış 2014 yılında 228 milyon Dolar olan ihracatımız, 2015 yılı ilk 11 ayı itibariyle 153 milyon Dolar’a inmiştir. İlimizin 2015 yılı ilk 11 ayındaki toplam ithalatı ise hammadde ve makine ağırlıklı olmak üzere 23 milyon Dolar’dır. Özel sektör yatırımlarının durma noktasına gelmesi, var olanların kapasitelerini küçültmesi ve ihracatın düşmesine bağlı olarak işsizlik oranı da ilimizde yükselmiş ve %11 olan Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık %14’ler seviyesine yükseldiğini öngörmekteyiz. Bu dönemde özellikle TKDK ve  az da olsa FKA destekleriyle il ekonomisi çok küçük bir kıpırdama yaşamıştır. Odamız tarafından KOSGEB destekli yeni girişimcilerin önünün açılması ve küçük kapasiteli yeni işletmeler kazanılması noktasında 120 kişiye eğitim verilmiş olmasına rağmen ülke genelindeki ekonomik belirsizlikler nedeniyle belge alan girişimcilerin ancak %10’u yeni işyeri kurmuşlardır. 2015 yılında Odamızın da maddi destek sağladığı ve yönetiminde yer aldığı Fırat Teknokent’te yer alan Ar-Ge ve İnovasyona dayalı yeni işletme sayısı bir önceki yıla göre artış göstermiş ve firma sayısı 48’e yükselmiştir.

İlimiz Organize Sanayi Bölgesinde ise 8 yeni yatırım inşaatına başlarken faaliyette olan işletme sayısı 108’e yükselmiştir. 11 yatırım ise proje aşamasındadır. İnşallah bu projelerde 2016 yılında yatırıma dönüşecektir. Kamu yatırımları noktasında ise 2015 yılındaki en önemli yatırım Bölge hastanesi inşaatına başlanılmış olmasıdır. 2015 yılında Ülkemizde Bölgelerarası kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesi noktasında verilen teşviklerin bölge açısından çok önemli bir etken olmadığı görülmüştür. Bölgeye özgü yeni bir kalkınma modeli ve destekleme sisteminin yeniden revize edilerek uygulamaya konulması gerekmektedir. Ülkemizin 10’cu ve 11’ci kalkınma planında yer alan Cazibe Merkezi ve Büyüme Merkezi yaklaşımına uygun olarak her iki alanın da desteklenmesi gerekmektedir. Elazığ bu anlamda 2016 yılına umutlu girmektedir” şeklinde konuştu. 

TOPLUM TÜM KESİMLERİ HEYECANLA REFORMLARI BEKLİYOR…
Başkan Alan, Başbakan tarafından açıklanan ‘2016 Eylem Planı’ değerlendirmesinde; “İş dünyası olarak Türkiye’nin Sayın Başbakanımızın liderliğinde 2016’yı bir reform yılı ilan ederek, pozitif ayrışmaya devam edeceğine inanıyoruz.

64. Hükümetin 2016 yılı Eylem Planı da bu reformcu bakış açısının en önemli işaretidir. Özellikle Başbakan tarafından açıklanan; küçük işletmelerin TSE ve patent belgesi giderlerinin devlet tarafından karşılanması, KOBİ’lerin kefalet limitinin ve vade yılının artırılması, KOBİ’lerin taşınır varlıklarının teminat olarak kabul edilmesi, mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması, meslek lisesi öğrencilerinin staj yapmasına yönelik özendirici tedbirler alınması, yatırımlarda bürokrasinin azaltılması, kıdem tazminatında yaşanan sıkıntıların giderilmesi, yeni girişimleri ve istihdamı destekleyecek tedbirler alınması, girişimcilere sembolik kira bedeli ile fabrika tahsis edilmesi, gümrüklerde tek pencere sistemi uygulamasına geçilecek olması, OSB’lerde arsa maliyetlerini düşürecek tedbirler alınacak olması, OSB’lerde yetki karmaşası ortadan kaldırılacak tedbirler alınması, Ar-Ge için yeni bir fon oluşturulması, iş mahkemelerinin yapısının gözden geçirilecek olması gibi düzenlemeler, iş dünyası için kritik düzenlemeler olup, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırabilecektir” dedi.

2016’DA YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZILACAKTIR…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başka İdris Alan, 2012 yılında Elazığ’ın Yeni Teşvik Yasası kapsamında 4. Bölgeye alındığını ve bu tarih itibarı ile ildeki yatırımların durma noktasına geldiğini söyledi. 

Başkan Alan değerlendirmesinde, “Bu çok önemli adımları ilimizde taçlandıracak ve Elazığ için yeniden bir kalkınma hamlesi yaratabilecek en önemli beklentimiz ise Teşvik Yasasında yeni bir düzenleme yapılmasıdır. İlin zengin kaynakları ve potansiyelinin ekonomiye, üretime, ihracata ve istihdama dönüştürülmesinin yolu yeni yatırımlardır. Ancak halen 4. Bölge de yer alan Elazığ, bu olumsuzluk nedeniyle yeni yatırımlar alamamakta ve bunun başlıca nedeni Teşvik Yasasının ile olumsuz etkileridir. 2016 yılının ilk çeyreğinde Elazığ’ın 5 veya 6. Bölge kapsamına alınması ile ilimizde yeni bir dönemin başlayacağını herkes görecektir. Biz bu konuda Sayın Başbakanımızın 8. Türkiye Ekonomi Şurasında sözünü almış bulunuyoruz. Ve Sayın Başbakanımıza ve 64. Hükümeti oluşturan tüm Bakanlara sonuna kadar güveniyoruz. 

Bu anlamda 2016 Türkiye ve Elazığ için yeni bir başarı hikayesinin yazılacağı yıl olacaktır” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETE VE SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZE GÜVENİYORUZ…
Başkan Alan 64. Hükümete ve Elazığ Milletvekillerine güvenlerinin tam olduğunun altını çizerek, “Sayın Başbakanımız seçimler öncesi verilen vaatlerin ivedi şekilde hayata geçirilmesi noktasında tüm bakanlarla birlikte 2015 yılının son ayında destekler noktasında düğmeye basmıştır. 26 Aralık 2015 tarihi itibarı ile, esnafa, yeni girişimciye, evlenene, çiftçiye destek paketi açıklanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hükümetin bu hızlı girişi iş dünyasının beklemiş olduğu ve hükümet tarafından da açıklanan diğer reformların da bir an evvel hayata geçirileceğine işarettir. 2016 yılının ilk çeyreğinde iş dünyası olarak reformların hayata geçmiş olmasını umuyoruz. Bu konuda başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve ilimize hizmet noktasında milletvekillerimize sonuna kadar güveniyoruz.

Kalkınma ve gelişme noktasında çok önemli avantajları ve fırsatları olan Elazığ’ın bu kaynaklarını artık ülke ekonomisine, istihdama ve yatırıma dönüştürmesi gerekiyor. Bunun için öncelikli beklentimiz yeni Teşvik Yasasında düzenleme ve altyapı noktasında devletin iş dünyasının yanında olmasıdır. 

Son 5 yıllık dönem içerisinde kamu yatırımlarından istediği payı alamayan Elazığ’ın bu dönemde artık hak ettiği yatırımları almasını bekliyoruz.  Kalkınma Bakanlığımız tarafından ilan edilmiş olan 10 ve 11. Kalkınma Planlarında Elazığ ülkemizin hem Cazibe Merkezi hem de Büyüme Merkezi olarak gösterilmiştir. Elazığ çevresindeki illeri de kalkındırabilecek bir potansiyeli sahiptir. İşte bu nedenle ilimiz ilgili bakanlıkça bu kategoride değerlendirilmiştir. Cazibe Merkezi ve Büyüme Merkezi yaklaşımının artık dosyalarda değil uygulamada olmasını ve yeni bir sürecin başlamasını iş dünyası ve Elazığ halkı olarak istiyoruz” dedi.

2016 YILININ HUZUR VE MUTLULUK GETİRMESİNİ DİLİYORUZ…
Başka Alan, 2016 yılı mesajında, “Büyük sorunlar ve sıkıntıların yaşandığı 2015 yılı artık geride kalmıştır. 2016 yılında her alanda yeni bir sayfa açılmıştır. Bu vesile ile; yeni yılın tüm insanlığa, ülkemize, bölgemize ve halkımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, savaşların, göz yaşlarının ve acıların biterek, kardeşliğin, yardımlaşama ve dayanışmanın hakim olduğu, çocuklarımızın gülen gözleriyle geleceğimize umut olması temennisiyle, en derin saygılarımı sunuyorum” dileklerinde bulundu.


BAŞKAN YANILMAZ, ZÜBEYDE HANIM CADDESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Zübeyde Hanım Caddesi kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Şehrin ana arterlerinden Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde devam eden çalışmalar doğrultusunda kaldırımlara uzun ömürlü ve estetik özelliğe sahip kaldırım taşları döşeniyor. Görme engelliler için kılavuz taş uygulamasının da yapıldığı cadde de,  renkli dökme kauçuk kaplamalı zemin çalışmasıyla da yürüyüş alanı oluşturuluyor. 

Başkan Yanılmaz, Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki incelemeleri öncesinde ise kullanılan kaldırım, parke ve bordür taşlarının üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesislerde, üretim, nitelik ve kapasite hakkında bilgi alan Başkan Yanılmaz, Elazığ’da kaldırım taşlarının bu kalitede ilk kez bu tesiste üretildiğine dikkat çekerek, şehirde gerçekleştirilen her üretimim şehrin gelişimi noktasında bir katma değer olduğunu ifade etti.


VALİ ZORLUOĞLU HARPUT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 2015 yılı kazı çalışmalarının tamamlandığı Harput Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, beraberindeki İl Özel İdare Genel Sekteri Nazif Bilginoğlu v İl Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk ile birlikte, Harput Mahallesi’nde bulunan Harput Kalesi’ni ziyaret ederek, tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, iç kalede 2015 yılında yapılan kazılarla ilgili Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyeti bilgilendirdi. Kazı Başkanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, “2015 yılı Harput iç kale kazılarını sonlandırmış bulunmaktayız.

Sahada 2,5 ay kaldık. Bu süre içerisinde 900 metre karelik alanda arkeolojik kazılar gerçekleştirdik. Özellikle kalenin orta kısmındaki Osmanlı mahallesinin eksik kalan kısımlarını tamamladık. O mahallenin kışın restorasyon projelerini gerçekleştireceğiz. Yazında inşallah uygulamalarını yapmayı planlıyoruz” dedi.

İç kalede bulunan Artuklu sarayında çalışacak çok alan olduğunu ifade eden Aytaç, “2016 yılında ağırlıklı olarak bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonrada buranın restorasyon sürecini düşünüyoruz. Nitelikli diyebileceğimiz yaklaşık bin tane eser tespit edildi.

Bunların müzelik olanlarını müzeye teslim ettik. Tabi kale olduğu için hem mimari açısında hem de savunma yapıları ve taşınmaz kültür varlıkları açısından yoğun buluntu veren bir alanımız var. Osmanlı mahallesi olarak da kayıtlarda geçtiği için burada yaşama ait birçok buluntular bulunuyor. Bunlara ait çok sayıda örnekler elde ettik. Mümkün olduğunca restore edilebilecekleri restore edeceğiz ona göre de çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

“HARPUT ELAZIĞ’IN DEĞERİ”
Harput’un, Elazığ’ın, Elazığlının ata yurdu ve baba ocağı olduğunu ifade eden Vali Murat Zorluoğlu ise, “Buranın iyi bir şekilde imar edilmesi hepimizin boynumuzun borcudur. Bu manada biz Harput’u Elazığ için bir değer olarak görüyoruz. Turizm açısından da çok önemli bir bölge olarak değerlendiriyoruz.  O nedenle göreve başladığımız günden itibaren Harput’a özel bir alaka ve mesai harcıyoruz. Bu kapsamda bugün Elazığ Harput Kalesini yöresel adıyla süt kalesindeki çalışmaları denetliyoruz” ifadelerinde bulundu. 

Harput Kalesi’nde 2 yıldır özel idarenin bütçe imkanlarıyla ciddi çalışmalar yürütüldüğünü de kaydeden Vali Zorluoğlu, “Tabi daha öncesinde de Kültür Turizm Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde restorasyon çalışmaları yapılmış. Ama 2 yıldır biz Özel İdarenin Bünyesinde onların imkanlarıyla burada ciddi restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki yıllardan itibaren artık bunların bir başka boyutuna da geçilecek. Gerçek manada bu bulunan eserler restore edilecek” dedi.  

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Süryani Kadim Meryem Ana ve Süryani Kadim Kilisesi’ni de ziyaret ederek bilgi aldı.


ELAZIĞ BELEDİYESİ’NDEN ‘AİLE İÇİ İLETİŞİM’ SEMİNERİ
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Aile İçi İletişimde Anne-Baba Tutum ve Davranışları’ konulu seminer dizisi sürüyor. 

Elazığ 60. Yıl İlkokulu’nda düzenlenen seminere, aileler büyük ilgi gösterdi. Seminere konuşmacı olarak katılan Elazığ Belediyesi Aile Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan Psikolojik Danışman Necdet Aksakal, bir arada yaşamanın sorumlulukları ve aile içi iletişimde sürekliliğin önemine ilişkin bilgi aktarımında bulundu. Aile içindeki ilişkilerin niteliğinin anne, baba ve çocukların ruh sağlığını ve kişilik yapılarını etkilediğini dile getiren Aksakal, “Sağlıklı iletişim, ailede başlar ve bilinçli olarak düşünüp sorumluluk içinde karar almaya dayanır” diye konuştu.


ELAZIĞ’DA YILBAŞI ÖNCESİ 5 BİN ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI
Elazığ’da vatandaşlara yılbaşı öncesi ücretsiz 5 bin fidan dağıtıldı.  

Elazığ Bölge Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşları yeniyıla fidan dikerek girmesi amacıyla başlattığı kampanya kapsamında öğretmenevi önünde 5 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar, ücretsiz fidanları almak için yoğun ilgi gösterdi. Kampanya ile ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “Vatandaşlarımızın yeni yıla fidan dikilerek  girmesi amacıyla ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Ücretsiz fidanlarla daha önce yılbaşı çamı adı altında fidan keserek girilen bir algıyı fidan dikme geleneğine dönüştürmek istiyoruz. Bu anlamda da vatandaşlarımıza kendi bahçelerinde, bağlarında dikecekleri ceviz veya mezarlıklarında dikecekleri sedirleri ücretsiz dağıtıyoruz” dedi.

Dağıtılan fidanlarla ağaçlandırma ve fidan dikim bilinci oluşturmak istediklerini aktaran Polat, “2015 yılında Elazığ’da 4,5 milyon fidan diktik. Vatandaşlara dağıttığımız fidanlarla birlikte bu 5 milyonu bulacak. Bu fidanlarla Elazığ’ımız daha yeşil bir kent olacak” diye konuştu.

Polat, 2016 yılında da Elazığ’da fidan dikme kampanyalarının devam edeceğini aktardı.


ELAZIĞ BELEDİYESİ’NDEN ‘AİLE İÇİ İLETİŞİM’ SEMİNERİ
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Aile İçi İletişimde Anne-Baba Tutum ve Davranışları’ konulu seminer dizisi sürüyor. 

Elazığ 60. Yıl İlkokulu’nda düzenlenen seminere, aileler büyük ilgi gösterdi. Seminere konuşmacı olarak katılan Elazığ Belediyesi Aile Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan Psikolojik Danışman Necdet Aksakal, bir arada yaşamanın sorumlulukları ve aile içi iletişimde sürekliliğin önemine ilişkin bilgi aktarımında bulundu. Aile içindeki ilişkilerin niteliğinin anne, baba ve çocukların ruh sağlığını ve kişilik yapılarını etkilediğini dile getiren Aksakal, “Sağlıklı iletişim, ailede başlar ve bilinçli olarak düşünüp sorumluluk içinde karar almaya dayanır” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN GALERİLER

ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom | Malatya Haberleri - kayisihaber.com
izmir escort bursa escort bursa escort denizli escort gaziantep escort izmir bayan escort istanbul escort istanbul escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir escort porno türk porno izmir escort