Deprem bölgesi için yapılandırma süresi uzatıldı

Kamu alacaklarının yapılandırmasına başvuru ve ödeme tarihleri sonra erdi. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde yapılandırma işlemleri ve diğer beyanname verme sürelerinde esnetilmeye gidildi.

Deprem bölgesi için yapılandırma süresi uzatıldı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

GİB, deprem bölgesine mücbir sebep hali devam eden yerlerde 7440 sayılı yasayla getirilen yapılandırma hükümlerine göre taksit ödeme sürelerine ilişkin açıklama yaptı.

MÜCBİR SEBEP HALİ 30 KASIM 2023'E KADAR DEVAM EDECEK

Tebliğde belirlenen bölgelerde mücbir sebep halinin 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken mücbir sebep hali kapsamında başvuru ve ödeme sürelerine yer verildi.

30 KASIM'A KADAR MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILDIĞI İLLER

Tebliğ hükümleri, mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatılması uygun görülen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor.

Öte yandan, Adana, Diyarbakır, Elazığ, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç olmak üzere Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İli Gürün ilçesinde mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona erdiğinden, bu yerlerde bulunan dairelere 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ödemelerin bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 sayılı kanun genel tebliğindeki açıklamalara göre yapılması gerekiyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU 29 ŞUBAT 2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Buna göre, sayılan yerlerdeki dairelere 7440 sayılı yasa kapsamında yapılacak başvuruların 29 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin 31 Mart 2024 (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024) tarihine, ikinci taksitin 30 Nisan 2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU SÜRESİ: 29 ŞUBAT 2024

Bu yerlerdeki mükellefler, yasa kapsamında matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süresi 29 Şubat 2024, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını ödeme süresi ise 31 Mart 2024 olarak belirlendi.

Bu tutar talep edilmesi halinde ilk taksiti Mart/2024 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenebilecek.

KDV STOK BEYANINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME TARİHİ: 29 ŞUBAT 2024

Mükelleflerin, KDV stok beyanına ilişkin beyanname ve eki envanter listesinin verilmesine ilişkin tarih, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 29 Şubat 2024 olarak tespit edildi. Yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarlar da aynı süre içinde ödenecek.

ÖTV, 29 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE BEYAN EDİLEBİLECEK

İlgili yasayla, ÖTV'nin konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV'yi 29 Şubat 2024 tarihine beyan etmeleri ve bu beyan üzerinden aynı süre içinde ödemeleri gerekiyor.

KDV'NİN, İLK TAKSİTİ 29 ŞUBAT 2024 TARİHİNE KADAR

Mükelleflerin, yasanın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında ödenmesi gereken KDV'nin, ilk taksitini 29 Şubat 2024 tarihine kadar beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerini beyanname verme süresini takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere 3 eşit taksitte, 3. fıkrası hükümlerinden yaralanmak istemeleri halinde 29 Şubat 2024 tarihine kadar beyan etmek suretiyle düzeltmeleri ve beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekiyor.