FÜ'ye özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

FÜ'de Resim-İş Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavı ile 30 öğrenci alınacak.

FÜ'ye özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’ne 2023 -2024 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile 30 öğrenci alımı yapılacak. Bu öğrencilerden 3 tanesi engelli öğrenci olacaktır.

Ön kayıtlar, 11-19 Eylül 2023 tarihleri arasında (saat 17.00’a) kadar yapılacaktır. Online yapılan başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Özel Yetenek Sınavına girecek olan adayların başvuru şartları:

“Adayların, 2023-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Başvurunun geçerli olabilmesi için https://resimisbasvuru.firat.edu.tr/ linkindeki ilgili formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Başvuru evrakı tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların kesin kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir.

Ayrıca başvuruların geçerli sayılabilmesi için, imza gerektiren belgelerin ilgili aday tarafından değişmeyen nitelikte imzalanmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konulmaz.

Adaylar, sınava girerken, "Sınav Giriş Belgesi’ni online olarak yazdıracaktır ve ikinci bir kimlik belgesini de (nüfus cüzdanı veya süresi geçmemiş pasaport) göstermek zorundadır. Aksi hallerde aday sınava alınmaz.

Ön kayıt ile İlgili formlar ve diğer gerekli belgeler ilan metni ile birlikte Fırat Üniversitesi internet adresinden yayınlanacaktır.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yapılacak sınavlarda, adayların sınava alınması, adaylara soyadı sırası dikkate alınarak verilecek olan Aday Sıra Numarası’na göre gerçekleştirilir.

Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun, (sağlık raporu dâhil) ayrıca sınava alınmayacaktır.

Sınav yürütme komisyonu, özel yetenek sınavlarının yapılmasına ilişkin, gerekli görülen değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavlarda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, yürütme komisyonu kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan edilir.

Özel Yetenek Sınavı, İmgesel Tasarım Çalışması (I. Aşama) ve Canlı Modelden Desen Çalışması (II. Aşama) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Mazeretler geçerli değildir.

Adayların yerleştirme puanların eşit olması halinde; Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olana, tekrar eşitlik durumunda ise TYT puanı yüksek olana öncelik tanınır. Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) birinci aşama ve ikinci aşamadan alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Genel değerlendirme yapılırken her iki sınavın aritmetik puan toplamının ortalaması alınır. Aritmetik ortalaması 50 puan barajının altında kalan adaylar elenir. Her iki sınavın puan ortalaması 50 üzerinde olan adaylar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin kayıt işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan v.b. durumlarını tespiti halinde, bu adayların sınavları ve sınav sonuçları geçersiz sayılarak iptal edilir.

Kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz sayılır ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Sınavları kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında adaylardan istenir.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) hesaplanmış TYT puanı olanlar (öğretmenlik programları için TYT’den en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olanlar), özel durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.

Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2022-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2023-YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir.

Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır” denildi.